slspSlovenská sporiteľňa, a. s. Erste Bank  Erste-Sparinvest KAG
      Domáca stránka   Index   Poplatky Sitemap  Mapa stránky Hladanie  Vyhľadávanie

 EnglishSPORO Euro Plus FondZákladné údaje
Celé označenie fondu Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., Euro Plus Fond, o. p. f.
Bankové spojenie 175175662/0900
IBAN SK02 0900 0000 0001 7517 5662
SWIFT GIBASKBX
Uvádzacia doba 22.10.2001 - 26.11.2001
Dátum založenia fondu 31.7.2001
Správcovský poplatok 0,40 % p.a.
Depozitársky poplatok 0,075 % p.a.
Vstupný poplatok 0,0 %
Počiatočná hodnota podielu 0,033194 EUR


mesačné reporty fondov
 
Rýchle vyhľadávanie


Sporotel

Nástroje
Výkonnosti
Slovník pojmov
Moje portfólio
Grafy a výkonnosti
Archív cien
Archív cien zlúčenych fondov
Euro kalkulačka
   Všetky nástroje


Historicke hodnoty v SKK do 31.12.2008
Výkonnosti
Moje portfólio
Grafy a výkonnosti
Archív cien


© Asset Management Slovenskej sporitelne, správ. spol., a. s. Všetky práva vyhradené.   (6)